Zavod
 
 
Klinički zavod za kemiju KBC "Sestre milosrdnice", Vinogradska 29, Zagreb
Telefon/Fax: 01/3768 280, E-mail: kzzk@kbcsm.hr
 
Zadnja izmjena: 11.06.2013
   
 


Uvod

INTRANET
Laboratorij
Povijest
Akreditacija
Organizacija
Foto album
Analitika
Testovi

Testovi - ne rade se
Kontrola kvalitete
ZA KORISNIKE
BOLESNICI

ZDRAVSTVENO OSOBLJE


Kontakt

KORISNI LINKOVI:

Lab Tests Online

HDMBLM

HKMB

IFCC

EFLM

HAA

 
Akreditirana (2012-2017)
Vrsta uzorka Likvor i serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
- Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
Metoda Izoelektrično fokusiranje i imunofiksacija
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 4 tjedna
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
Interferencije Poremećaj u periferiji: plazmocitom, gamopatije nejasne etiologije.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: tip 1 tip 1 - 5


Kliničko značenje
Promijenjeno: Dvije ili više vrpci IgG-a u likvoru koje se ne mogu dokazati u serumu, ili su jače izražene u likvoru, ukazuju na lokalnu sintezu IgG-a.
Oligoklonski IgG u likvoru su osjetljivi pokazatelj intratekalne sinteze IgG, ali nespecifičan. Pretraga ima visoku negativnu prediktivnu vrijednost za MS. Ukoliko je rezultat pretrage tip 1 (može se odbaciti dijagnoza MS ). Dijagnoza MS se ne bi smjela temeljiti isključivo na nalizima imunofiksacije, već se rezultati pretrage trebaju tumačiti zajedno s kliničkim opažanjima, anamnestičkim podatcima, a potrebno ih je nadopuniti slikovnim, biokemijskim, citološkim i mikrobiološkim pretragama. Primjerice, «MRZ» reakcija (antigen-specifični imunoglobulin G) povećava specifičnost nalaza OIgG .
Zbog velike moći razdvajanja proteina, metodom IEF se mogu u nekim slučajevima dokazati oligoklonski IgG i u serumu, što može imati važan diferencijalno-dijagnostički značaj. Stoga se po međunarodnoj preporuci (Anderson et al. Cerebrospinal fluid in the diagnosis of multiple sclerosis: a consensus report. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1994;57:897-902.) nalazi oligoklonskih IgG klasificiraju u pet tipova (tip1.do tipa 5.). Tipovi 3., 4. i 5. uzimaju u obzir i poremećaje u krvi.
•Tip 1. Normalan nalaz
•Tip 2. Intratekalna IgG sinteza.
•Tip 3. Mnogo vrpci u likvoru, neke od njih prisutne i serumu. Intratekalna sinteza IgG.
•Tip 4. Identične vrpce prisutne u likvoru i serumu (zrcalna slika). Nema intratekalne sinteze. Nalaz upućuje na sistemsku imunološku reakciju.
•Tip 5. Jako izražene vrpce prisutne u likvoru i serumu (zrcalna slika). Zbog sumnje na prisutnost monoklonane komponente uputna je hematološka obrada.
Izoelektrično fokusiranje omogućuje uočavanje uskih (oligoklonskih) zona u području gama-globulina. Imunofiksacija utvrđuje kojoj klasi pripadaju proteini unutar oligoklonskih zona (imunološka karakterizacija oligoklonskih zona). Oligoklonska imunološka reakcija u mozgu se javlja usljed dugotrajne antigene stimulacije ograničenog broja B limfocita koji potom stvaraju ograničeni broj klasa imunoglobulina. Vide se kao uske zone u području gama-globulina. Nalaz oligoklonskih imunoglobulina u likvoru upućuje na sigurnu intratekalnu sintezu imunoglobulina, odnosno ukazuje na lokaliziranu imunološku reakciju unutar SŽS. Incidencija pojave oligoklonskih imunoglobulina je kod nekih neuroloških bolesti gotovo 100% (MS, SSPE) u području pH 8-10, ali se često javlja i kod kroničnih virusnih infekcija u području pH 6-7,5, neurosifilisa, parazitskih oboljenja, apscesa i dr.

Biološka varijabilnost
Neke benigne IgG monoklonske gamopatije u krvi mogu biti udružene i s oštećenjima perifernog živčanog sustava (neuropatijama).


KJ ZA SPECIJALNU MEDICINSKU BIOKEMIJU (050)
E-mail: kzzk@kbcsm.hr ; Telefon: 01/37 87 315
Pročelnik:
dr. sc. Andrea Tešija Kuna, spec. med. biokem.

Zadnja izmjena: 2014-02-19 13:06:56

 
 

2013-11-13
Pristup izvještajima
Putem sljedećeg LINKA moguće je pristupiti izvještajima o broju i potrošnji pretraga od strane bolničkih odjela prema KZZK

2013-07-12
Obavijest
PREGLEDNIK LAB NALAZA
Od danas je u funkciji novi WWW preglednik laboratorijskih nalaza. Može mu se pristupiti samo unutar KBCSM, a pristup je omogućen korisničkom prijavom. Za dobivanje pristupa javiti se administratoru Kliničkog zavoda za kemiju.

2011-10-31
Obavijest
Obnovljene Internet stranice Kliničkog zavoda za kemiju

2009-04-28
Obavijest
Na Internet stranice postavljena dokumentacija o reakreditaciji od 16.4.2009.

2009-04-10
Obavijest Klinikama KBSM
Obavijest klinikama (izrada FV Leiden, Ristocetin i LAC)


HAA
HRN EN ISO
15189

 
 

Copyrights: MA®IO

 KBCSM